Cuibul ciupercilor ...

Autor : Nicoleta (Unspokenwords)
Nicoleta (Unspokenwords)
85 Vizualizari
- Ascultă ropotul ploilor clandestine, curgînd prin arn –ul tăcut...

Ce –așteaptă răbdător, la fiecare pas să lupte acerb, cu –n scut

Simte indiferență a vieții, cum belșugul suferinței atît de mut...

Încă nu își adoarme visul bîntuirii, în decorul răului: început!

- Adună apusul sîngeriu, paleta triangulară din irișii fantomatici...

Cînd roua dimineții nu va uita, clepsidra mutanților acuți, atipici!

Răsună goarna disperării, prin simfonia sevei ascunse –n ciuperci

Întrezărind, la filele resemnării, arhiva durerii într-un loc de veci!

Rămîi te rog, să admiri răsăritul coloniilor, decriptat în fragilități...

Cînd doar răsadul fungilor, va vibra fantomatic, prin obscurități

Așteaptă era luminilor, să își valseze calea, prin alinarea cu săgeți!

Pe ringul spiralei în amurg, să bîntuie oriunde, blestemul cu peceți!

(13 Mai 2019)
Posteaza comentariu
Sponsori