Sevrajul de – a trăi ...

Autor : Nicoleta (Unspokenwords)
Nicoleta (Unspokenwords)
80 Vizualizari
Dormeau în pîntecul morții, corul macilor, acustic –

Îmi adormeau visul, incapsuat în orgoliul mimetic...

Întoarsă din străfundul tenebru, duelul îmi trezește

Narcotica repetiție simulată, ce - n duritate se naște!

Hai, privește șahul incifrat al drogului, savurat...

Adulmecă, urma umbrelor pastelate - n soldat!

Hai, te rog privește șahul măștii, cum a ratat:

Sevrajul crîncen al luptei, la care a renunțat!

În orizontul deșertificat, se întrezăresc ușor spadasinii...

Alergînd în nisipul spintecat, de anotimpul crud al vinii.

Și -nsetați de apa vieții, doar sabia adevărului rănii –

Descifrează ochiul hexagonal, al demnității inimii!

În adîncul simulării, își doarme visul revoltării...

Regina indiferenței, tronînd pe treapta durerii -....

... zborul victoriei veninoase, în sîngele furiei!

În zbaterea tăcerii, înflorește clipa...resemnării!

Dormeau în embrionul binelui, șeptarii în armură...

Nădăjduind, înspre răsăritul incifrat ce –ndură -

Patima supraviețuirii, pe evantaiul ce -și flutură...

Imnul răzvrătirii, pe calea demnității, ce nu fură!

(3 - 5 Octombrie 2019)
Posteaza comentariu
Sponsori