Astrograma privirii ...

Autor : Nicoleta (Unspokenwords)
Nicoleta (Unspokenwords)
137 Vizualizari
Imaginează - ți un cîmp de maci, întins pe meleagurile sufletului umanității

Care valsează în ritmul compasiunii cu petalele orhideelor purității, iertării...

Adîncește pastelul anotimpului, tăinuit pe umerii iubirii, al încrederii!

Creionează, lin, blînd pe harta inimii unica astrogramă a erei Învierii

vindecării...

Cînd, în singurătate vei încerca să mă regăsești, să regăsești zîmbetul meu,

mă voi renaște din elixirul tăcerii!

Imaginează –mă în grădina trandafirilor eterni, prin inelul infinutului ce ne va înlănțui...

Noi, amîndoi sărutați de blîndețea autumnală, ne ningem prin copacul

harului

Înmărmurind viața, surprindem făgașul cristalin în decorul sufletului.

Adîncește spirometria luminii, atingînd eterna mărturie a adevărului!

Imaginează - ți pavilionul macilor, dansînd în ritmul Învierii vindecării

Acolo, undeva sărutul începutului îl dăruiesc, ție ca simfonia alinării...

Să îți devină, rogvaiv cînd pasul reverberează cristalinul Îmbrățișării!

Hai, te rog așteaptă trena răsăritului, să ne dăruie primăvara unificării!

Imaginează –ne Viață, renașterea destinului în capsula Învierii...

Dinăuntrul ochiului triangular, arde vitalitatea în seva radiografierii!

Aprofundează –ne Moarte, din amurgul însîngerat al întrupării...

Cînd Cartea Erei, va deschide poarta făgăduinței, în clipa Iertării!

Îți scriu în tine, harta privirilor fecunde, dăruite în epitaful chemării...

La ceasul hăului, azvîrl stolul fluturilor, înspre răsăritul etern al vidării –

Rămîi, dragule zefir, să admiri începutul veacului sidefat al balansării...

Hai, te rog privește spre bolta belșugului luminii, destinul revărsării!

(10 - 11 - 12 Ianuarie 2020)
Posteaza comentariu
Sponsori