Dansul dharmei

Autor : Nicoleta (Unspokenwords)
Nicoleta (Unspokenwords)
245 Vizualizari
Mă nasc din arderile anotimpurilor, străpunse de mister
Și –mi creionez planșe pe revărsarea liniștii, cu-acel reper...
Ce-mi adîncește ritmul răsuflării, măsurîndu-mă cu-n echer
În labirintul promisiunii, arzînd iluziile la care nu mai sper!

Îmi împletesc venele, din corzile vieții: un ghem de om
Invită începutul, cu har să dăruiască, precum un pom...
În dansul rodnicelor clipe, trudesc silențioasele fapte
Cu broderii asemuite, se țese tăcerea –n demnitate!

Nețărmuit, îmi ard făclia deznădejdii, în paiele uitării
Și –n brațul blînd al dharmei, trăiesc dansul vindecării.
Înlănțuită de vitalul existenței, respir ritmul omenirii
Învățînd treptat, dansul prezentului, cu pașii scrierii!

Invită –mă dharmă, la dansul existenței să însămînțez
În revărsarea răsăritului, razele înțelegerii într-un crez.
Și –alene să pășim, în ritmul omeniei, calmă să valsez...
În brațele harului, prin blîndețe și răbdare să luminez!

(29 Octombrie 2016)
Posteaza comentariu
Sponsori