HAR DIVIN

Autor : Tudor PENCEA
Tudor PENCEA
814 Vizualizari
(poezie cu acrostih citit vertical)

Dumnezeu, Supremul Tată,
Este Atotţiitorul, Trinitate nesecată.
Lumina lumii ne este,
Implorându-l, ne-ocroteste,
Cerul, pământul şi omul,
A Lui Creaţie este.
Tainic ne-a lăsat nespus,
Absolută, ideală.. Ambrozie! Har de sus!

Ambrozie delicată,
Magie predestinată,
Băută, dar si mâncată,
Reîncarcă cu credinţă,
Orice creştină fiinţă,
Zbuciumarea alungându-i,
Inima-nfrumuseţându-i,
Energia împrospătându-i.

Tămăduire ne dă, tonica Ambrozie,
Ochii, dar şi inima, deschidem spre Duhul Sfânt,
Numai către Creatorul, Tată-n Cer si pe pământ,
Idealul insuflat, omului ce-i botezat.
Fiul Cel Nepilduit, Ambrozie a dăruit,
Iertând pâna la sublim,
Credincioşilor creştini.
Ăsta-i harul..! Cel divin.
Posteaza comentariu
Sponsori