Radiografia cristalinului ...

Autor : Nicoleta (Unspokenwords)
Nicoleta (Unspokenwords)
279 Vizualizari
Și apune, soarele în noi, crește un imens cocon, îndrăgostit de absențe

Și pescarii, încep să destindă incendiile, în salcîmul japonez: insistențe...

Fortuit, de haita hienelor, stăm în castele de nisip, ocrotiți de felinarele

Care navighează, în sufletele noastre, precum marea oglindită -n stele!

Răsar, în nemărginirea timpului relativ, autumnale gînduri fără scuze...

Doar, să cumpănim, adîncul fluturilor avizi de parfumul de pe buze.

Cînd, suferința îmbătată în licoarea tristeții, îngînă pașii în trapeze...

Radiografia cristalinului, adîncește vidul: în umbrele de pe faleze!

Admiră, axa infinitului din stolul absențelor, în privirile tăcute...

Răspunde resemnărilor, prin amorul dăruirii primăverii așteptate!

Pășește-n apusul răsărit, în profunzimea răsăritului apus: arată-te...

Așa cum ești, ca om în tine prin congruența privirilor, cristalizate!

Păstrează, în răsăritul nostru, sărutul crinilor avizi, de a trăi acum

Răsar pe brațele tăcerilor, stolul vulturilor amorezați, de –un drum...

Ce -mbrățișează tandru, în absența ecourilor nemărginite fără scrum

Revederea belșugului, înclinat spre simetria bazelor, dăruirii în fum!

Rămînem, sufletele născute din răsăritul ciclității, medianei inerente...

Stăvilind, în vulcanul intuiției, singura axă simetrică în persistențe!

Adunăm, golurile din ceaiul resemnării, lăsînd omenia în penitențe -

Închisă, în ermetismul dorului, radiografiem împreună: atît, esențe!

(09 Octombrie 2018)
Posteaza comentariu
Sponsori