Reverii nemărginite

Autor : Nicoleta (Unspokenwords)
Nicoleta (Unspokenwords)
138 Vizualizari
În crîngul amneziei, narcotica chemare mă-nnăbușă acut –

Strecori în fantezia lirismului, lăstarul unui nou născut!

Cînd geana, viselor se-agață precum o liană ce-a durut...

Zefirul tău, insuflă-n universul meu răsăritul de-nceput!

Străbate –n pîntecul zorilor, vibrația îndrăgostirii ivite

Pe ringul vieții, invită-mă s-azvîrl amintirile otrăvite!

Pendulează, axa infinitului spre îmbrățisările discrete –

Și-amurgul avid al privirilor, ce-adînc alină suflete!

Pe ringul înfloririi umanului, se –nlănțuie stolul clipei

Culcuș astral, își găzduiește viața –n pieptul oglindei!

Pe șevaletul rogvaivu-lui, o pală revedere a tulpinei –

Îndrumă anotimpul compasiunii, în brațele subtilei...

Reverii a simțămîntelor sădite, în bolta dragostei!

Prin hexagonul timid al apropierii, crusta palmei –

Pictează omniprezența, dăruirii mugurilor omeniei!

Surprinde-n mîna destinului, opalul hărăzit: zalei –

Ca legămînt sacrificat, în dansul înmmuguririi zilei!

Șirag cristalizat de vise, arde cameleonic misterul...

Rodului, plămădit în răvășirea zefirului cu gîndul –

Impregnării, mandalei ciclice a sensului bucuriei!

(25 Iunie 2018)
Posteaza comentariu
Sponsori