1. Columna Trajană se numește De bello dacico 10 Noiembrie 2020

Autor : Const Felix
 
1.148 Vizualizari
1. Columna Trajană se numește De bello dacico
10 Noiembrie 2020

Eu am ajuns să presupun existența în cetățile regale și princiare ale regelui zalmoxist Decebal a unei elite prolatine și proelenistice, nu înspre vicii ci spre noile învățături apărute în lume trimise de Zeii cunoscuți prin nebuniile sacre ale poeziei și martiriului, care chiar în ajunul războaielor dacoromane citeau cu atenție și teamă noile filosofii, astfel mesajul lui Trajan cel rațional găsind ecou în sufletul dacogetic și trac, după căderea finală a zamolxismului și mithraismului dacic - marele rege al dacilor luându-și viața în vuiet de zbor peste Regia asemeni cu șaptezeci de ani mai înainte Nero Poetul Romei și să nu uităm de Nasone adevăratul evanghelist roman cu a săi psalmi în distihi alexandrini și roman în orașul Medeei celei crude fără Roma sa, poetul fără versuri venind din miazăziua Răstignirii curând după moarte-i pe urma sa ca Samuel Taylor Coleridge în districtul lacurilor la învățătura poetului laureat - romanizarea petrecându-se cu binecuvântarea bătrânilor casei Daciei noi; Columna lui Traian împărat peste creștini deja martiri face trimitere la Biblia evreilor și creștinilor, crez și calcul politic imperial, atât de mult a progresat în Lume creștinismul la 106 d. Chr., e acel foc de tabără, stâlp de foc al lui Dumnezeu care călăuzește în noapte și vis atât pe romani cât și pe daci, iar cubul de piatră de la picioarele flăcării de marmură e Stânca, Dominus Deus, din gura căruia s-au întrupat flăcările vii și din care a ieșit, de piatră, Împăratul Trajan, care în compoziția de ansamblu a C o l u m n e i, în onoarea sa militară și mărinimia sa imperială, face referire la fratele său risipitor Decebalus, Muntele cel {mai} Înalt care - Învins - și-a Retezat singur Vârful deasupra Locului unde Imperator a hotărât locul noii Sarmizegetuse, prin noțiuni sculpturale, dar și Scripturale iar din Noul și Vechiul Testament, Apocalipsa lui Ioan Teologul și porunca circumciziei, fiara apocaliptică numită Sarmisegetusa Regia, cu șapte capete și nume de hulă, primind rana de moarte decapitarea cetăților din Munții Păgâni ai Orăștiei, făcându-se cu răbdarea creștinilor în toate, cetățile fiind încercuite și izolate până la inaniție și apoi luate, iar Columna reprezintă un nou legământ de circumcizie cu poporul dac și roman nou apărut, Decebal emasculându-se ca Uranos în sensul că alegând să-și taie singur capul semnifica mânia și recunoașterea logică a superiorității gândului trajan - în cărți este scris de romanul vechi, militarul Mucius Scaevola cel care și-a ars singur mâna dreaptă pe foc pentru că aceasta a dat greș -, pentru ca din spuma marmurii funerare să se nască ca într-o a doua adopție, Trajan Orfanul, rege sfânt și preot al dacoromanilor în locul - acum - tatălui său, Decebal al Dacilor, îngropat și nemuritor ca Iisus în stâncă și – Zamolxe în peșteră –, acum un martyr binefăcător al poporului său și al Romei, iar zoroastrismul magilor e depășit prin adevărata sfințenie a Bibliorumului Septuagintei citită din secolul 3 î. de Chr. împreună cu cabalismul Bibliei evreiești și a Talmudului și al Noului Testament finalizat odată cu ultimul apostol mort spre anul 100, adevăratele valori fiind aurul dac, sarea dacă și vinul dac care toate după cum vedem sunt de-a dreptul subversive în gura închisă a unui Împărat Roman fie el și cel mai potrivit, îndurând ca un copac roditor, cu poporul de fructe și cu rădăcina, mut, Romantic, Germanic, Lucian, ploaia potop de flăcări a Sfârșitului Lumii din cerul Retezatului, vânt, apă, foc, zăpadă ce îți face fața ca papirusul ud De Bello Dacico scris de Împărat și citit prin forurile Romei, Cerul lui Gebeleizis care acum era și al său! Iar urcarea pe Columnă a
1 2
Posteaza comentariu