Melopovești i Felix Rian Constantinescu 2020

Autor : Const Felix
 
986 Vizualizari
Melopovești i

/ Felix Rian Constantinescu
2020

Motto:
1. Fiii lui David, care i s-au născut în Hebron, au fost: întâiul născut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmeliteanca.
2. Al treilea, Abesalom, fiul Maacăi, fata lui Talmai, regele din Gheşur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3. Al cincilea, Şefatia din Abitala; al şaselea, Itrean din Egla, femeia sa.
4. Aceşti şase i s-au născut în Hebron. În Hebron David a domnit şapte ani şi şase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
5. Iată şi cei ce i s-au născut în Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, din Batşeba, fiica lui Amiel.
6. Ibhar, Elişama, Elifelet,
7. Nogah, Nefeg, Iafia,
8. Elişama, Eliada şi Elifelet; în total nouă.
9. Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de cei de la ţiitoare. Iar sora lor era Tamara.
Paralipomena 3, 1+9

Maria pentru Copii
Wikipedia dada

Motto
”Atunci Iosua a vorbit Domnului, in ziua cand a dat Domnul pe amoriti in mainile copiilor lui Israel, si a zis in fata lui Israel: "Opreste-te, soare, asupra Gabaonului, si tu, luna, asupra vaii Aialonului! "
(Ios.10: 12)

În plus, toate aceste biserici sărbătoresc ''Nașterea Maicii Domnului'' ("Sfânta Maria Mică"), pe 8 septembrie, iar pe 12 septembrie, în Biserica romano-catolică se sărbătorește Sfântul Nume al Mariei (aluzie la respectul datorat Maicii Sfinte și încrederea în puterea invocării marianice a acestui Nume, ca semn de binecuvântare și tărie în fața ispitelor).

Cuvântul ''Maria'', este în general considerat ca fiind originar din limba ebraică și ar proveni din ''Maryam'' cu varianta ''Miryam'', numele surorii mai mari a lui Moise. Pare să fie un nume compus din două elemente: ''mar'' însemnând picătură și ''yâm'' însemnând mare. Sfântul Ieronim cunoștea această etimologie, deoarece declara că Maria înseamnă ''Stilla Maris'', "picătură din mare" ori poetic Mreana! - probabil poate culorii măslinii și purtarea într-un curent israelic tineresc a veșmintelor negre ale zeloților urmașii macabeilor - cu sensul de (pește liniștit de apă dulce, Marea Galileii, Vlăstar, nezer, din Vlastarii lui Dumnezeu, nazareth) Sufletul Sclav al Luminii DOMNULUI nu Chit din Mare Nostrum, a Porporei Fenicienilor din Tyrum și Sidon **** citim dialogul Femeii din Sarepta Sidonului cu Iisus la hotarul Galileii cu Fenicia și totodată după **** bine a intuit un cărturar persan mai vechi decât Hagada la lumina mare a templului din Ierusalim de Hanuca după întinarea acestuia de către Antioch ”Epimanes” Epiphanes ori a procesiunilor cu lumini și torțe ale drumului mortului corespondent în întreaga lume latină-elenistică a Misterelor din Eleusis, Grecia Antică! De asemenea o interpretare inedită poate să ne ducă cu gândul la începutul dumnezeirii erei imperiale, numite poate Marea Eră, al cărei început oficial datează din leatul 27 în d. Hr. aproximativ cu câțiva ani înainte de Nașterea Fecioarei Însăși, numele ei întâlnit la multe caractere din noul testament derivat din Miriam vetero-testamental putând să evoce adevărata Marea Eră sau Epocă a Cosmosului și anume Izbăvirea Israelului cântată de Miriam prin Cuvântul Legii iar și iar, la muntele Sinai urmată de Așteptarea iacobiniană a lui Mesia Silo, Moment care Marchează mântuirea Cosmosului. După el, unii copiști au citit greșit cuvântul ''stilla'', picătură, și au scris ''stella'', stea. De aici provine titlul "Steaua Mării" și cântecul ''Ave, maris stella'', "Bucură-te, o, stea a mării". Eroarea nu trebuie regretată, deoarece a dat loc unei imagini poetice foarte frumoase. Stâlcirea numelui vetero-testamentar Miriam în Aramaicul porto-franco Sirian Antic Maryam
Posteaza comentariu