Vă rămîn , dăruirea eternă a îmbrățișării visului !

Autor : Nicoleta (Unspokenwords)
Nicoleta (Unspokenwords)
33 Vizualizari
Mă naște amorul morții universului, dinăuntrul dorului de –a trăi oda vivacității!
Avidă, vibrația solfegiului lacrimilor, îndură apogeul în punctele cardinalității –
Îmi nasc din noul veac, morțile miilor de pisici trăite, în plînsul unei noi vietăți...
Rămîi, să admiri astrograma privirilor, în revărsarea îmbrățișării inimilor cetății!

Se nasc ciupercile morților, din adîncul ecourilor, chem din nouă ceasuri ale durității
Doar pe, Zefirul meu albastru și Eterna mea profundă Îmbrățișare a Învierii regalității!
Privește, cum încă ador amintirea, îmbrățișării inimii înmugurite în infinitul demnității
Rămîneți împreună, să îmi dăruiesc ultima nouă renaștere a luminii în sărutul
loialității!

Mă naște era primăverilor, orbite –n holograma astrogramei, ce –mi zguduie ochiul...
Aprig, cavalerul morții, îmi invită destinul, să îmi valsez învierea în reper cu iadul!
Precum ostașul călăuzit de binele inimii, așa îmi ascult coma iluziei în lyra serenadei
Rămîn, îndrăgostită de viața vieților netrăite, prevestind la căpătîi, sărutul victoriei!

Se naște amurgul amorului de viață, precum odorul legănat, în brațele iubirii pure...
Se dăruie orologiul umanității, pe aripile speranțelor deșertificate, în tăcerile dure!
Cum oare, gînguritul răsăritului, abia șoptește inimii omenirii, că existăm în fire?
Așteaptă, revelația astrogramei luminii, să ne dezvăluie taina inimii exilate în durere!

Îmi nasc pastelul primăverilor înmugurite –n stolurile viselor, precum inima maternă
Mă dărui din pîntecul menirii astrogramei, să însemn devenirea fericirii, dar demnă!
Rămîneți împreună, dincolo de imprevizibilitatea vitală a vieții, în taina solemnă...
Îmi voi naște copacul infinității inimii, să vă rămîn dăruirea eternă a visului în goarnă!

(Mereu vă voi rămîne, îmbrățișarea visului vindecării inimii, pururea în eternitate)

(10 Mai 2020
15: 55 / 16: 55)
Posteaza comentariu
Sponsori